Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών σχολ. έτους 2012-13 της Α/θμιας

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών Α/θμιας Εκπ/σης για το  σχολ. έτους 2012-13.

Δείτε τη σχετ. εγκύκλιο: υποβολή ενστάσεων αναπληρωτών

You May Also Like