Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών σε διευρυμένο ΠΥΣΠΕ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 7891/13-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό επιπλέον μελών των διευρυμένων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) – Συμβουλίων Επιλογής Στελεχών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από 14/12/2018 έως και 18/12/2018.

You May Also Like