Ειδική Προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Διαβάστε την Ειδική Προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος  2022- 2023.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη  20 Δεκεμβρίου 2022

You May Also Like