Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τοποθετήσεις-αποσπάσεις-συμπλήρωση ωραρίου και ανακοίνωση λειτουργικών κενών

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας για α) προσωρινές τοποθετήσεις (όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και όσοι έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ), β) αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και γ) συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι την Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 11.00 π.μ.

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθούν και τα λειτουργικά κενά όλων των ειδικοτήτων με αποτέλεσμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία όποιος επιθυμεί μπορεί να υποβάλει τροποποιητική αίτηση τοποθέτησης, απόσπασης ή συμπλήρωσης ωραρίου.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν υπόψη ότι, ενόψει ανακοίνωσης νέων αποσπάσεων ή υποβολής αιτήσεων για μακροχρόνιες άδειες, είναι πιθανό να προκύψουν και άλλα λειτουργικά κενά, πέρα αυτών που θα ανακοινωθούν σήμερα, γι’ αυτό μπορούν να δηλώσουν όσα σχολεία επιθυμούν με σειρά προτεραιότητας.

You May Also Like