Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων

Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, σύμφωνα με την υπαριθμ. 92998/Γ7/10-08-2012 Υ. Α. και καλούνται οι οργανικά ανήκοντες ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση από 02/09/2016 έως και 09/09/2016.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη.

You May Also Like