Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 02/18-01-2017 απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like