Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες και Φορείς του ΥΠΔΒΜΘ

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ για τις αποσπάσεις σε Υπηρεσίες και Φορείς του Υπουργείου, σχολ έτους 2012-13, και το έντυπο της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23 Μαΐου έως 01 Ιουνίου.

Δείτε σχετ: Εγκύκλιος αποσπάσεων σε Υπηρεσίες και Φορείς του ΥΠΔΒΜΘ και αίτηση απόσπασης σε Υπηρεσιές και φορείς του ΥΠΔΒΜΘ

You May Also Like