Βαθμολογική αναγνώριση μη δημόσιας υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α/15-2-2017), στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία που έχουν αποκτήσει και δεν είναι δημόσια μόνο για βαθμολογική εξέλιξη. Δείτε και το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.  Στον ίδιο νόμο αναφέρονται και άλλα θέματα που αφορούν την παιδεία με κυριότερα σημεία τα ακόλουθα:

άρθ. 7, παρ. 1 : Ενιαίος Μαθητικός Αριθμός

άρθ. 7, παρ. 2: Σχολικές εκδρομές

άρθ. 8: Καθαριότητα σε σχολεία

άρθ. 10, παρ. 1: Η μειωμένη εργασία κατά 50% δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

άρθ. 10, παρ. 5: Δυνατότητα απόσπασης εκπ/κών κλ. ΠΕ11 σε κολυμβητήρια και γυμναστήρια ΥΠΠΕΘ

άρθ. 10, παρ. 6: Αναμοριοδότηση σχολείων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

άρθ. 10, παρ. 8: Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

άρθ. 11: Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

You May Also Like