Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 2016-2017

Ανακοινώθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης έτους 2016-2017:

Επιπλέον, για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που φεύγουν ή έρχονται στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, παραθέτουμε πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που πήραν μετάθεση από ή προς τη Λευκάδα.

You May Also Like