Ορισμός επιπλέον μελών στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Κοινοποιούμε τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ορίστηκαν τα επιπλέον μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας. Με την υπ’ αρ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν τα δύο επιπλέον μέλη του Συμβουλίου (Σχολική Σύμβουλος και τακτικό μέλος με 15ετή εμπειερία) και οι αναπληρωτές τους. Λόγω όμως συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δύο εκ των ορισθέντων μελών του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η αντικατάστασή τους σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.350/41/91740/Ε3/01-06-2017 Υπουργική Απόφαση.

You May Also Like