Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, βάσει του χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής τους. Περίοδος ενστάσεων για θέματα προσμέτησης αντικειμενικών μορίων ορίζεται το διάστημα από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15:00.

You May Also Like