Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, βάσει του χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής τους. Περίοδος ενστάσεων για τον τελικό πίνακα ορίζεται το διάστημα από 19-07-2017 έως και 21-07-2017 και ώρα 15:00.

You May Also Like