Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/92/οικ.24248/21-7-2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία.

You May Also Like