Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπασεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 118549/Ε1/12-07-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπασεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης.

You May Also Like