Προκηρύξεις θέσεων Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι άλλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσουν θέσεις Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται σε επικοινωνία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, σχετικά με τις ανωτέρω προκηρύξεις.

You May Also Like