Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Διαβάστε το υπ’ αρ. 36981/Δ2/12-03-2020 διαβιβαστικό του ΥΠΑΙΘ με το οποίο γνωστοποιείται η υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 783/τ.Β΄/10-03-2020) σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω έξαρσης του κορωνοϊού από 11-03-2020 έως και 24-03-2020.

You May Also Like