Τροποποίηση ωραρίου Δ. Σχ. Καλάμου και Ν/γείου Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2542/21-09-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη μεταφορά του ωραρίου λειτουργίας του Δ. Σχ. και Ν/γείου Καλάμου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 23/21-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like