Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό 2017-2018

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών που θέλουν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται υπόδειγμα αίτησης, πίνακας βασικής γλώσσας/ χώρας απόσπασης, πίνακας χωρών/ ειδικοτήτων, πίνακας Συντονιστικών Γραφείων και περιοχών ευθύνης, πίνακας επιμισθίων ανά χώρα.

Διαβάστε αναλυτικά την υπ’ αρ. Φ.821/103904/Η2/21-06-2017 πρόσκληση ΥΠΠΕΘ

You May Also Like