Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού εκτός δημοσίου

Διαβάστε την απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού εκτός δημοσίου, μόνο για βαθμολογική εξέλιξη, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like