Προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων κλ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20 σε σχολικές μονάδες ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την κατανομή οργανικών θέσεων κλ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20 σε σχολικές μονάδες ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like