Λειτουργικός υποβιβασμός 3ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας και Νηπιαγωγείου Λυγιάς

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2190/24-8-2017 Απόφαση του Δ/ντη Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον λειτουργικό υποβιβασμό του 3ου 2/θεσιου Ν/γειου Λευκάδας και 2/θεσιου Ν/γειου Λυγιάς σε λειτουργικά 1/θεσια, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like