Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 898/1/18-03-2020 και 898/2/18-03-2020 αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχικών τίτλων σπουδών, οι οποίες στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 05/18-03-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like