Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες-“Φωτόδεντρο”-“e-me”

Διαβάστε το υπ΄αρ. 90205/Α6/01-6-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, ανάπτυξη ψηφιακών αποθετηρίων με ευρεία διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

You May Also Like