Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Webex από εκπαιδευτικούς

Διαβάστε τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Webex με την οποία θα πραγματοποιηθεί η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αναλυτικά:

  1. Οδηγίες εγκατάστασης Webex για εκπαιδευτικούς.
  2. Οδηγίες χρήσης Webex για εκπαιδευτικούς.

update (07-04-2020): Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες, βίντεο παρουσίαση και απάντηση συχνών ερωτήσεων σχετικά με τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

You May Also Like