Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Διαβάστε την υπ’ αρ. Κ1/101952/20-06-2018 πρόσκληση ΥΠΠΕΘ για εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

You May Also Like