Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.351.1/3/100766/19-6-2018 (ΦΕΚ 2316/τ.Β΄/19-6-2018) σχετικά με κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης

You May Also Like