Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Διαβάστε την υπ΄αριθμ.Πρωτ.: 140904/Η2/08.12.2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με συμπληρωματικές αποσπάσεις  εκπαιδευτικών στο εξωτερικό  από  το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων:  από 08.12.2023  έως και 22.12.2023 και ώρα 15.00.

Φύλλο Μητρώου συμπληρωματικής πρόσκλησης 2023-2024 για αποστολή.

You May Also Like