Τοποθετήσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2187/30-08-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με νέες τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ανακλήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/30-08-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like