Δυνατότητα αίτησης μετάταξης/απόσπασης μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α κύκλος 2024)

Διαβάστε την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την υπ’ αρ. 34877/Ε2/04-04-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ στις οποίες παρέχονται οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης/απόσπασης σε διοικητικές θέσεις του δημοσίου οι οποίες θα υποβληθούν μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α κύκλου 2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (https://hr.apografi.gov.gr, είσοδος στην εφαρμογή αποκλειστικά με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης) από 05/04/2024 έως και 15/04/2024.

You May Also Like