Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60.50 και ΠΕ70 (Τμ. ΖΕΠ)

Διαβάστε τις κάτωθι αποφάσεις με τις οποίες τοποθετούνται σε σχολεία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ60.50 και ΠΕ70 (Τμ. ΖΕΠ):

  1. την υπ’ αρ. 2293/6-9-2018 απόφαση τοποθέτησης του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τμήμα ένταξης σε νηπιαγωγείο και με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λευκάδας
  2. την υπ’ αρ. 2294/6-9-2018 απόφαση τοποθέτησης του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τμήμα ΖΕΠ

You May Also Like