Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ86

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2273/05-09-2018 απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ86, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 21/05-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like