Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’αρ. 146661/Ε1/20-12-2023 ειδική προκήρυξη του ΥΠΑΙΘΑ με την οποία καλούνται υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με βάση και τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2023-2024, από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

You May Also Like