Αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2537/21-09-2018 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν κατά την Α Φάση (05 με 07-09-2018), η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ 23/21-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like