Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων

Κοινοποιούμε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων των 12/θ δημοτικών σχολείων του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δ/νση του σχολείου από 18 έως 19 Ιουνίου 2015

You May Also Like