Ορισμός προϊσταμένων σε μονοθέσια σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2563/25-09-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό προϊστάμενων εκπαιδευτικών στα μονοθέσια σχολεία της Περιφέρειάς μας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/25-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like