Τοποθέτηση Δ/ντή Δ. Σχ. Βασιλικής και Προϊσταμένων Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και Ν/γείου Λυγιάς

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2435/23-09-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τοποθετείται ο Δ/ντής του Δ. Σχ. Βασιλικής και την υπ’ αρ. 2436/23-09-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τοποθετούνται οι Προϊστάμενοι του Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και του Ν/γείου Λυγιάς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 01/22-09-2020 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας..

You May Also Like