Λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε τα κάτωθι λειτουργικά κενά που δηλώθηκαν την Παρασκευή, 02-11-2018, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 184424/Ε131-10-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ, στο οποίο στηρίχτηκε η υπ’ αρ. 29/02-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

Γενικής Αγωγής

  • κλ. ΠΕ70: δύο (02) λειτουργικά κενά, που πρέπει να καλυφθούν από αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.
  • κλ. ΠΕ08: δύο (02) λειτουργικά κενά, που πρέπει να καλυφθούν με ένα αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και έναν μειωμένου ωραρίου
  • κλ. ΠΕ91: δύο (02) λειτουργικά κενά, που πρέπει να καλυφθούν με ένα αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και έναν μειωμένου ωραρίου

Ειδικής Αγωγής – ΣΜΕΑΕ

  • κλ. ΠΕ70: δύο (02) λειτουργικά κενά, που πρέπει να καλυφθούν από αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

Ειδικής Αγωγής – Παράλληλη Στήριξη

  • κλ. ΠΕ70: επτά (07) λειτουργικά κενά
  • κλ. ΠΕ60: δύο (02) λειτουργικά κενά

You May Also Like