Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 186387/Ε2/02-11-2018 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2018-2019.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 5-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

You May Also Like