Δικαιολογητικά για πρόσληψη αναπληρωτών και κριτήρια τοποθέτησης

Ενόψει των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στα γραφεία της Διεύθυνσης (Καραβέλα 11, Λευκάδα)  και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης (κριτήρια τοποθέτησης). Όμως για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στην παράλληλη στήριξη, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ (ή ΚΕΣΥ). Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

You May Also Like