Τοποθετήσεις – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2846/16-10-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 26/10-10-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 και την τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ79.

You May Also Like