Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3518/19-11-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά σχετικά με την αναγνώριση της μισθολογικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 31/19-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like