Μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3198/25-10-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ 60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 28/25-10-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like