Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Μ.Κ.

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3593/21-11-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρώτριας εκπαιδευτικού και την νέα της μισθολογική κατάταξη, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 32/21-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like