Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και Μεγανησίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3595/21-11-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση Προϊσταμένων σε Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου και Μεγανησίου, ύστερα από την επιλογή τους κατά την υπ’ αρ. 02/21-11-2018 Πράξη Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like