Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3209/17-11-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρώτριας εκπαιδευτικού η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/16-11-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like