Προθεσμίες ανάρτησης μορίων μετάθεσης και υποβολής ενστάσεων

Διαβάστε το υπ’ αρ. 207389/Ε2/30-11-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων μοριοδότησης όσων εκπαιδευτικών κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και την προθεσμία για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης.

You May Also Like