Επιλογή β’ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου

Διαδικασία επιλογής β΄ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου για τους μαθητές που φοιτούν στη ΣΤ΄ τάξη δημοτικού σχολείου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:   Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου

You May Also Like