Αποσπάσεις απο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από   ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2012-2013 και τα έντυπα  αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23 Μαΐου έως 01 Ιουνίου

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο και τα έντυπα: εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

 έντυπο αίτησης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ  και έντυπο αίτησης απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ

You May Also Like