Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 7894/13-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από 14/12/2018 έως και 18/12/2018.

You May Also Like