Διάθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 για συμπλήρωση ωραρίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2273/08-09-2020 του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 για συμπλήρωση ωραρίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 17/08-09-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like